Khách hàng

LOGO DANH SÁCH CÔNG TY THỰC HIỆN DỰ ÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH Giám định thiết bị thuộc dự án Xổ số tự chọn Xổ số điện toán
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC TÂY BẮC Giám định máy và thiết bị cho Gói thầu số 1  “ Giám định chất lượng thiết bị Cơ điện nhà máy, máy biến áp và trạm phân phối 110 kv”
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY BÃI BẰNG Thiết bị phục vụ nhà máy giấy
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Thiết bị phục vụ nhà máy phân đạm
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM Thiết bị phục vụ đóng tàu
BỆNH VIỆN: BỆNH VIỆN BẠCH MAI, BỆNH VIỆN 354, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH…. Giám định thiết bị y tế phục vu bệnh viện
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANG MÁY THIẾT BỊ THĂNG LONG Giám định thang máy
CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM Giám định thang máy
CẢNG NỘI ĐỊA Giám định tình trạng Container, chì, tình trạng hàng hóa,…
……………………………………………